Boekingsvoorwaarden

                 IN / UITCHECKEN

 Inchecken kunt u na 15.00 uur 

       Uitchecken voor 11.00 uur

Boekingsvoorwaarden: campingplaats, stuga, ingerichte caravan, en vakantiewoning Åsjön.

 • Deze voorwaarden gelden tussen Spilhammarscamping en de persoon die zelf, of via een andere persoon boekt. Ze stellen een overeenkomst op, volgens hetgeen dat in de bevestiging staat. Degene die boekt wordt vermeld als klant in de voorwaarden en medereizigers worden vermeld als gasten. -De boeking/overeenkomst geldt voor het huren van een campingplaats op Spilhammarscamping.Bij een vernieling of bij het overtreden van de regels kan er een boete aan de klant worden opgelegd. 

 Boeken van een stuga, ingerichte caravan of vakantiehuis

 • -Om te boeken/c.q voor het aangaan van een overeenkomst met Spilhammarscamping m.b.t. het huren van een stuga, ingerichte caravan of vakantiehuis, dient een klant 16 jaar te zijn.  (tenzij Spilhammarscamping anders beslist). Tonen van het legitimatiebewijs bij aankomst op de camping is verplicht.
 • -Het aan de leeftijdsgrens voldoen, is een eis om toegang te krijgen tot de camping. Als de klant niet aan deze leeftijdsgrens kan voldoen bij aankomst op de camping dan gelden de regels voor afboeken.
 • -Alle klanten dienen een legitimatiebewijs te hebben om op de camping in te kunnen checken.

 Het boeken van een stuga/ingerichte caravan/vakantiehuis

 • -In de prijs is inbegrepen: de huur voor de stuga/ingerichte caravan/vakantiehuis, het elektrisch, dekbedden en kussens.
 • -Variatie in inrichting en indeling kan per stuga/vakantiehuis verschillen.
 • -De klant/ gast mag de stuga, ingerichte caravan en vakantiehuis niet voor een ander doel gebruiken als vakantie besteding, tenzij het anders is overeengekomen in de boekingsbevestiging. Het aantal personen in het verblijf, mag maximaal het aantal bedden zijn waarmee dat  is uitgerust. Tenzij Spilhammarscamping anders beslist.
 • -Bij de huurprijs geldt geen korting voor kinderen of extra bedden.
 • -Bij speciale wensen mbt huisdieren, kinderbed / stoel, dient dit te worden vermeld in de boekingsaanvraag.
 • -Andere wensen kunnen worden goedgekeurd als dit binnen de mogelijkheden valt.
 • -Spilhammarscamping geeft bij aankomst informatie over het nummer van de stuga.
 • -In de prijs is niet inbegrepen: lakens, handdoeken of een eindschoonmaak, dit kan worden besteld volgens de geldende prijslijst.
 • -Het huurcontract is persoonsgebonden.

Boeken van een camping plaats,

 • -Om te boeken/c.q voor het aangaan van een overeenkomst met Spilhammarscamping m.b.t. het huren van een campingplaats dient een klant 16 jaar te zijn.  (tenzij -Spilhammarscamping anders beslist). Tonen van het legitimatiebewijs bij aankomst op de camping is verplicht.
 • -Het aan de leeftijdsgrens voldoen, is een eis om toegang te krijgen tot de camping. Als de klant niet aan deze leeftijdsgrens kan voldoen bij aankomst op de camping dan gelden de regels voor afboeken.
 • -Alle klanten dienen een legitimatiebewijs te hebben om op de camping in te kunnen checken.

 Het boeken van een campingplaats.

 • -In de huurprijs is inbegrepen het huren van een plek, met of zonder electriciteit (10 ampere) volgens de beschrijving van Spilhammarscamping.
 • -Het is niet toegestaan voor klanten om de campingplaats te gebruiken voor een ander doel dan kamperen, tenzij dit anders is vermeld in de boeking.
 •  De boeking/ overeenkomst geld voor  1fam ( max 6 pers 2 volvolwasenen + 4 kinderen ).
 • -Bij de huurprijs geldt geen korting voor kinderen of extra bedden.
 • -Spilhammarscamping wijst op zijn vroegst, bij aankomst op de camping, de campingplek aan.

Het boeken van extra produkten

 • -Het boeken van bedlinnen kan tot de dag van aankomst en dient ter plekke te worden betaald.
 • -Eindschoonmaak kan worden besteld tot 10.00 uur op de dag van vertrek.

 Bevestiging van de boeking

 • -Bij ontvangst van de bevestiging van de boeking, dient deze gecontroleerd te worden, zodat alle gegevens kloppen. Het is de klant die verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die op de boekingsbevestiging zijn vermeld.
 • -De boekingsbevestiging wordt verstuurd via de email of via de post.
 • -In het geval van een onjuistheid dient Spilhammarscamping hierover te worden geïnformeerd binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging.
 • -Boekt u binnen 5 werkdagen na de bevestiging af is dit kosteloos, na deze periode geldt dat men 30%van de kosten.

 Betaling

 • -De betaling is opgedeeld in een aanbetaling en een eindbetaling.
 • -Bij de aanbetaling of eindbetaling dienen de gegevens te worden gecontroleerd.
 • -De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
 • -De aanbetaling is 30% van het huurbedrag voor de stuga/ingeríchte caravan/vakantiehuis en dit dient op de rekening te staan van Spilhammarscamping, binnen 7 dagen nadat de boeking is gedaan.
 • -De eindbetaling dient bijgeschreven te zijn, op zijn  laatst, 40 dagen voor aankomst, tenzij anders is vermeld op factuur of is overeen gekomen.
 • -Bij een boeking, binnen 40 dagen voor aankomst, dient de gehele huursom per direct te worden betaald.
 • -Bij betaling via internet dient altijd het reseveringsnummer,betalingskenmerk, de naam van de klant en de aankomstdatum te worden vermeld.
 • -In het geval dat de aanbetaling of eindbetaling niet op tijd is betaald, behoudt Spilhammarscamping zich het recht om de boeking ongedaan te maken.
 • -Spilhammarscamping stuurt 1 betalingsherinnering.
 • -Spilhammarscamping stuurt geen bericht voor ontvangst van de betaling, tenzij u daar om verzoekt.
 • -Voor het verkrijgen van toegang tot de stuga/ingerichte caravan/vakantiehuis dient de gehele huursom te zijn betaald, tenzij anders is vermeld / overeengekomen.

 Borg voor het vakantiehuis Åsjön/ingerichte caravan

 • -Voor het huis Åsjön en de ingerichte caravan geldt een borg van 1000 sek , die bij aankomst op de camping dient te worden betaald. De klant krijgt dat bedrag terug, als er bij vertrek geen gebreken worden geconstateerd.

 

 Afboeking

 • -Een afboeking geldt alleen schriftelijk via mail, of mondeling bij de receptie van Spilhammars Camping.
 • -Boekt u binnen 5 dagen van de boeking datum af, gelden er geen kosten, na de 5 dagen dient U alsnog de 30% van het totaal bedrag te betalen.
 • -Vermeldt altijd naam, boekingnummer en de geboekte aankomstdag.
 • -Boekt u een paar dagen voor aankomst, geld de hier boven genoemde regel niet. En dient u het volledige bedrag te betalen bij afboeking.
 • -Als bij afboeking alleen de aanbetaling is voldaan, behoudt Spilhammars Camping dit bedrag, dit is 30 % van de huur van de kampeerplek, stuga, ingerichte caravan en vakantiehuis.
 • -Als bij afboeking de gehele huursom is betaald, eist Spilhammars Camping een geldige doktersverklaring.( Alleen een officieel document van de arts of ander bevoegde instantie is geldig.) Dan behoudt Spilhammars Camping 30 % van de huurprijs en krijgt de klant het resterende bedrag terug.
 • -Doet u een afboeking binnen 4 weken voor aankomst dient u het gehele rest bedrag te betalen.
 • -Alleen met een doktersverklaring geldt deze regel niet, Spilhammars Camping behoudt dan alleen de 30% van de huurprijs.

 Voortijdig vertrek uit de stuga, de ingerichte caravan, camping of het vakantiehuis

 • -Als een klant eerder vertrekt dan aangegeven is in de boekingsbevestiging, betaalt de klant de gehele huursom. (tenzij anders is overeengekomen met de eigenaar)

 Verantwoordelijkheid voor eigendom/het veroorzaken van schade

 • -Spilhammarscamping is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen.
 • -Schade die is veroorzaakt door nalatigheid van Spilhammarscamping, zal worden vergoed. De klant dient dit in zo’n geval direct te melden bij de receptie van -Spilhammarscamping.
 • -De klant is zelf verantwoordelijk voor schade , die is ontstaan door eigen nalatigheid van de klant of medereizigers.
 • -Zie ook overige verplichtingen.

Overigen verplichtingen,

 • -Kontroleer de stuga bij betreding op schade, evt schade/onjuist melden bij de receptie.
 • -Klanten/gasten dienen zorgvuldig om te gaan met de stuga, ingerichte caravan en vakantiehuis volgens de regels, aanwijzingen en besluiten die gelden.
 • -Klanten/gasten zullen tussen 23.00 en 07.00 grote zorg dragen voor rust voor medegasten.
 • -De klant is verantwoordelijk voor schade die door zijn toedoen is ontstaan aan het servicegebouw(en) en de inventaris van Spilhammarscamping.
 • -De klant verantwoordelijk voor schade die door zijn toedoen is ontstaan aan stuga, ingerichte caravan of vakantiehuis.
 • -Het is niet toegestaan om schade te veroorzaken aan bomen of natuur, hier onder valt ook het graven op de kampeerplaats.
 • -Het is niet toegestaan om een muziek- of een andere storende installatie te installeren bij de stuga, ingerichte caravan en vakantiehuis.
 • -Het is niet toegestaan op buiten de bq plekken vuur te maken.
 • -Schade die niet is gemeld is, wordt door ons (Spilhammars team) achteraf in rekening gebracht, doormiddel van een factuur.

Schoonmaak van de stuga, vakantiehuis

 • Als de verplichte eindschoonmaak niet is uitgevoerd door de klant/gast volgens de geldende schoonmaak instrukties, wordt deze door personeel van de camping uitgevoerd.
 • Bij niet of onvoldoende uitgevoerde schoonmaak brengen wij 1400 sek in rekening.
 • Bij huisdieren in de stuga/huis/Appartement is een eindschoonmaak door ons(spilhammarscamping) altijd verplicht kosten:
 • Stuga 850 sek.
 • Vakantiehuis 2000 sek.
 • Appartement 1200 sek.
 • Schoonmaak kosten:
 • Stuga 4,5,6,persoons 650 sek.
 • Stuga 2pers + kind tot 6 jaar, Pippi Stuga 325 sek.
 • Huis 1500, sek.
 • Huur caravan 900 sek.
 • Appartement  900 sek.

 Douchekaart/sleutels

 • -Douchekaarten/sleutels dienen terug gebracht te worden bij de receptie, bij het verlaten van de camping.
 • -Voor niet terug gebrachte douchekaarten of bij verlies rekent Spilhammarscamping 50 kronen plus het bedrag wat op de kaart staat.
 • -Bij het verlies of het niet terugbrengen van een sleutel van de stuga of vakantiehuis rekend Spilhammarscamping 700 kronen. 

Overeenkomst

 • -Dit is een overeenkomst tussen de klant (gast) en Spilhammarscamping.
 • -De overeenkomst is bindend en goedgekeurd door de klant dmv. Inschrijving op de camping/ na ontvangst van de boekings bevestiging via de mail. 

Bij schending wordt direct overeenkomst beëindigd, als:

 • -Er niet aan de boekingsvoorwaarden wordt voldaan.
 • -Klanten/gasten in gezelschap als storend worden gezien op de camping.
 • -Klanten/gasten in gezelschap schade veroorzaken op de camping.
 • -De campingplek wordt aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is.
 • -Er een schending van de overeenkomst optreedt, dient de klant/gast per direct te vertrekken van de camping, nadat de ontstaande schade is betaald.
 • -Vuur maken buiten de aangewezen pleken.

 

Kortom wat u thuis niet doet doet u ook niet op Spilhammars camping.

Spilhammars team.