prizen 2019

Kampearplak per dei

Leechseizoen 
1Maaie/31Maaie

1sept / 30sept

Middenseizoen 
1 Juny/15Juny 

19Aug / 31 Aug

Heechseizoen


16juny/18Aug 

 Mei stroom *

230 sek

250 sek

300 sek

Sûnder stroom *

 215 sek

230 sek

280 sek

Bysettinte fan max 200 x250

      35 sek

  35 sek

  35 sek

       

Stuga’s, dei priis

Priis stuga

Priis stuga

Priis stuga

 2 pers Pippiton

 385 sek

440 sek

500 sek

 2 p+kind tot 6 J

385sek

440 sek

500 sek

 4 persoanen

450 sek.

540 sek

650 sek

 5 persoanen

550 sek

640 sek

750 sek

 6 persoanen

650 sek

740 sek

850 sek

 

    

     

     

Einhimmeljen stuga **

455 sek

455 sek

455 sek

 

    

     

   

 Plak foar in  folslein  seizoen

     Nim kontakt mei ús op

 Nim kontakt mei ús op

 Nim kontakt mei ús op

*In bysettinte fan Max 200 x250, 35 sek per dei.

As jo in boeking dwaan wolle, dan graach fia it meitsje reservearrings

Ek as jo annulearre, dan dit graach fia de e-mail ôfhannelje.

Fia de tillefoan dogge wy gjin boekingen of annulearringen, dit om flaters foar te kommen.

Sa ha jo altiten in befêstiging fan de boeking of annulearring.

Foar algemiene fragen kinne jo ús altiten belje of e-maile.

Priislist is jildich oant 31 desimber 2019, oan dizze opjefte kinne gjin rjochten oan wurde ferlient. 

 

 

Simmer Prizen Foar

 

Fakânsjehûs  Åsjön

Leechseizoen

1maaie/31maaie

1 sept/30sept

Middenseizoen

1juny/15juny

9aug/31aug

Heechseizoen

 

16juny/18aug

                   Wike

3500 sek  

5250 sek

8500 sek

                 Midwike

2000 sek 

4000 sek

 

              Lang wykein

1500 sek

2500 sek

   

  Fakânsjehûs Blåbär      
                 Wike 2240 sek 4340 sek  
                Midwike 1460 sek 2480 sek  
              Lang wykein 1095 sek 1860 sek  

     Einhimmeljen hus **

 950 sek

  950 sek

 950 sek

Winter prizen

 

Åsjön / Blåbär

Leechseizoen

1okt/20 dec 

8 jan/30april  

 

Heechseizoen

 

21dec/7 jan

                  Åsjön

     

                  Wike

3500 sek

   

5500 sek

               Midwike

2500 sek

  

3500 sek

            Lang wykein

1750 sek   

    

2500 sek

       
                 Blåbär      
                 Wike  2240 sek   4200 sek
               Midwike 1460 sek   2400 sek
            Lang wikein

1095 sek

  1800 sek

 

 

 

 

 Kano / Roeiboat

         Oere

    Heale dei

       Dei

        Kano

50 sek

150 sek

275 sek

        Roeiboat

50 sek 

150 sek

275 sek

       

  boekingsbedrach

 95 sek

 94 sek 

  95 sek

 wask/droegmasine

 40 sek p x

 40 sek

  40 sek

        Bêdeguod

110 sek / set

110 sek / set

110 sek / set

   Hûnen oan de line

     Gjin kosten

     Gijn kosten

     Gijn kosten

**  Einhimmeljen kosten is net ferplicht as jo it sels dogge !

** Bij bist yn stuga /caravan einskjinmak troch ûs ferplicht.