Karavan 4 pers

Yn dizze :ynrjochte karavan finne jo

  • bêden mei kessens en tekkens.
  • Tafel mei stuollen
  • Kuolkast
  • Itensiedersplaat en kofjesetapparaat
  • Potten, pannen en servysguo


Foar de hierpriis, sjoch ûnder prizen. 
Bêdeguod is by ús te hier, mar jo kinne dit fansels ek sels meinimme.  

Werom nei oersicht

De stuga’s binne tige geskikt foar in oernachting tidens in trektocht troch Sweden, mar ek om der mear dagen yn te ferbliuwen. 

Ynskriuwe/ utskriuwe
ynskriuwe: kinne jo nei:   15.00 oere 
utskriuwe:  is foar       :    10.00 oere